SYMBOLE STOSOWANE DO PRANIA I KONSERWACJI TKANIN WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM

PRANIE  
Symbol wskazuje na pranie domowe (ręczne lub maszynowe). Służy do wskazania maksymalnej temperatury prania i programu w pralce, jak pokazano w tabeli 1.
Tabela 1 - Symbole programu prania
Symbol Program prania
- maksymalna temperatura prania 95 °C
- normalny program
- maksymalna temperatura prania 70 °C
- normalny program
- maksymalna temperatura prania 60 °C
- normalny program
- maksymalna temperatura prania 60 °C
- program prania łagodny
- maksymalna temperatura prania 50 °C 
- program prania łagodny
- maksymalna temperatura prania 40 °C
- normalny program
- maksymalna temperatura prania 40 °C
- program prania łagodny
- maksymalna temperatura prania 40 °C
- program prania bardzo łagodny
- maksymalna temperatura prania 30 °C
- normalny program
- maksymalna temperatura prania 30 °C
- program prania łagodny
- maksymalna temperatura prania 30 °C
- program prania bardzo łagodny
- prać ręcznie
- maksymalna temperatura 30 °C
- nie prać
WYBIELANIE
Trójkąt przedstawia proces wybielania (patrz Tabela 2).
Tabela 2 - Symbole wybielania
Symbol Procedura wybielania
- dozwolone bielenie dowolnym środkiem utleniającym
- dozwolone bielenie tylko środkiem tlenowym / bezchlorowym
- nie stosować wybielacza
SUSZENIE
Kwadrat z kółkiem w środku symbolizuje suszenie w suszarce bębnowej po procesie prania, ustawienie maksymalnej temperatury jest pokazane jedną lub dwiema kropkami umieszczonymi wewnątrz tego symbolu, jak pokazano w Tabeli 3.
Tabela 3 - Symbole suszenia bębnowego
Symbol  Procedura suszenia w suszarce bębnowej
- dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - temperatura normalna
- dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - suszenie w niższej temperaturze
- nie suszyć w suszarce bębnowej
Symbol Procedura procesu suszenia
- suszyć w pozycji pionowej
- rozwiesić mokre w pozycji pionowej
- suszyć w pozycji poziomej
- rozwiesić mokre w pozycji poziomej
- suszyć w pozycji pionowej w cieniu
- rozwiesić mokre w pozycji pionowej w cieniu
- suszyć w pozycji poziomej w cieniu
- rozwiesić mokre w pozycji poziomej w cieniu
PRASOWANIE
Symbol żelazka informuje o procesie domowego prasowania i maglowania z użyciem pary lub bez. Maksymalne ustawienie temperatury jest pokazane za pomocą jednej, dwóch lub trzech kropek umieszczonych w symbolu, jak pokazano w Tabeli 4.
Tabela 4 - Symbole prasowania
Symbol Procedura prasowania
- prasować przy maksymalnej temperaturze żelazka 200 °C
- prasować przy maksymalnej temperaturze żelazka 150 °C
- prasować przy maksymalnej temperaturze żelazka 110°C, bez pary
- prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia
- nie prasować
CZYSZCZENIE CHEMICZNE
Symbol kółka przedstawia procedurę czyszczenia na sucho i na mokro wyrobów włókienniczych (z wyłączeniem skór naturalnych i futer) przez profesjonalistów. Zawiera informacje o poszczególnych procedurach czyszczenia opisanych w Tabeli 5.
Tabela 5 - Symbole czyszczenia chemicznego tekstyliów
Symbol Procedura suchego czyszczenia chemicznego
- czyścić tylko w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F
- normalny program
- czyścić tylko w tetrachloroetylenie lub fluorowęglowodorach
- łagodny proces
- czyścić w węglowodorach (temperatura destylacji między 150°C i 210°C, temperatura zapłonu między 38°C i 70°C)
- normalny program
- czyścić w węglowodorach (temperatura destylacji między 150°C i 210°C, temperatura zapłonu między 38°C i 70°C)
- łagodny proces
- Nie czyścić chemicznie. Nie można czyścić na sucho.
Symbol Procedura czyszczenia na mokro
- czyścić na mokro
- normalny program
- delikatnie czyścić na mokro
- łagodny proces
- bardzo delikatnie czyścic na mokro
- program prania bardzo łagodny
- nie czyścić na mokro