OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 13 Rozporządzenie (EC) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z 27 kwietnia 2016 w związku z ochroną indywidualną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i przenoszenia takich danych, przedstawiamy poniższe informacje:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

2. JAKICH DANYCH UŻYWAMY?

3. JAKICH ŹRÓDEŁ UŻYWAMY DO POZYSKIWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

4. NA CO WYRAŻASZ ZGODĘ?

5. LEGALNA BAZA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. JAKIE WYRÓŻNIAMY KATEGORIE I ODBIORCÓW?

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

8. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

9. GDZIE MOŻESZ DOCIEKAĆ SWOICH PRAW?

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator, który określił cele i środki przetwarzania Twoich danych osobowych jest DOUBLE RED Design s.r.o z biurem w Štúrova 20, 977 01 Brezno, ID: 50182218, VAT No .: 2120199048, VAT No .: SK2120199048, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Banská Bystrica, Ltd., numer 29268 / S

2. JAKICH DANYCH UŻYWAMY?

Dla celów marketingowych używamy następujących kategorii danych osobowych, które pomagają nam określić zakres produktów i usług, które możesz lubić i które mogą spełniać Twoje potrzeby. Redukujemy zakres przetwarzanych danych osobowych do minimum, które wystarczy na zaspokojenie potrzeb pełnionych usług i spełnienie legalnych zobowiązań. Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów jak i potencjalnych klientów, którzy udzielili nam swojej zgody. Przetwarzamy poniższe kategorie danych osobowych:

 •         Podstawowe dane takie jak Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub REGON
 •         REGON jest potrzebny jedynie kiedy jesteś przedsiębiorcą lub indywidualnym handlowcem       
 •          Dane kontaktowe takie jak Twój e-mail, numer telefonu, czy adres kontaktowy. 
 •         Informacje dotyczące użytkowanych produktów i usług, zakupionych produktów i usług lub tych, które chcesz zakupić. Informacje o korzystaniu z naszego e-sklepu, newslettera itp.    
 •         Socjalno-demograficzne informacje, głównie statystyki określające wiek, płeć i zatrudnienie.       
 •         Historię mailową i konwersacyjną, telefoniczną oraz innej pisemnej lub elektronicznej komunikacji z nami
 •         Dane dotyczące odbytych transakcji, głównie informacje o płatności i jej rodzaju.
 •         Dane dotyczące lokalizacji z przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Te informacje mogą być użyte, by polecić Ci najbliższy sklep.

 3. . JAKICH ŹRÓDEŁ UŻYWAMY DO POZYSKIWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Powyższa lista danych osobowych jest pozyskiwana bezpośrednio od Ciebie. Dostarczasz tych informacji rejestrując się na naszej stronie lub składając zamówienie.

Dane osobowe mogą pochodzić także z publicznie dostępnych źródeł takich jak: rejestracje, nagrania na przykład z rejestru jednostek gospodarczych. Dane osobowe mogą pochodzić od osób trzecich, które zostały do tego upoważnione.

 4. NA CO WYRAŻASZ ZGODĘ?

 Wyraziłeś swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, szczególnie na potrzeby dokonania zakupu naszych produktów i innych usług. Czynność ta zwiera w szczególności otrzymywanie i przetwarzanie zamówień, wydawanie faktur, dokumentów podatkowych, historii płatności, wysyłki towaru na wybrany adres, itd.

W celu poprawnego wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań, przetwarzamy dane osobowe także dla księgowości, administracji rejestru danych lub realizacji ewentualnych reklamacji. W niektórych przypadkach dane osobowe muszą być przetworzone w trakcie procesów sądowych lub drodze pozasądowej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe aby poinformować Cię o naszych produktach lub usługach w ramach bezpośredniego marketingu. Możemy zaproponować Ci oferty w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, głównie w formie newslettera czy wiadomości wysłanych na urządzenia mobilne.

 5. LEGALNA BAZA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem w przypadkach gdy:

 •         Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia umowy(takiej jak zakup) i Ty jesteś stroną umowy lub prosisz nas o informacje przez zawarciem umowy (na przykład przy rejestracji do sklepu internetowego)
 •         Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest potrzebne w ramach prowadzonej przez nas  działalności do sprzedaży produktów i usług naszym klientom
 •         Zgodziłeś się na jeden lub więcej celów, które głównie polegają na zaopatrzeniu się w produkty lub usługi dostosowując je do Twoich potrzeb

 6. JAKIE WYRÓŻNIAMY KATEGORIE I ODBIORCÓW?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez następujące kategorie odbiorców:  

 •                 Kurierzy i firmy transportowe
 •                 Agencje marketingowe
 •                 Dostawcy Internetu i operatorzy telefoniczni
 •                 Prawnicy i kancelarie prawnicze
 •                 Biegli i biegli sądowi
 •                 Firmy windykacyjne
 •                 Sądy i władze zaangażowane w postępowanie karne
 •                 Biura księgowe, rewidenci i doradcy podatkowi

 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 •               W przypadku udzielonej zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane dopóki Twoja zgoda nie zostanie wycofana, ale nie dłużej niż 24 miesiące po jej udzieleniu.
 •           W przypadku naszego uzasadnionego prawnie interesu, będziemy przetwarzać Twoje dane dopóki się temu nie sprzeciwisz w rozsądnym czasie co do zakupu produktu czy usługi, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować Ci i dostarczyć powiązane produkty. .
 •         W przypadku realizacji umowy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na czas trwania kontraktu uwzględniając gwarancję i ustalone warunki.
 •         W przypadku obowiązku ustawowego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo jak wymaga tego prawo. Jeśli chodzi o Ustawę o Rachunkowości lub Ustawy o VAT, może trwać 10 lat,

    8. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzając Twoje dane osobowe jesteśmy gotowi do egzekwowania Twoich praw.

 •         Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych tak jak masz prawo do informacji do jakich celów są wykorzystywane, kto jest ich odbiorcą i jak długo będziemy je przechowywać
 •         Masz prawo do korekty, jeśli Twoje dane osobowe nie są poprawne lub się zmieniły, skontaktuj się z nami w celu poprawienia ich.        
 •         Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych jeśli nie są poprawne lub zostały nielegalnie przetworzone.
 •         Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane za zgodą, masz prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na prawomocność przetwarzania przed udzieleniem zgody.
 •          Masz prawo do ograniczenia przetwarzania jeśli chcesz poddać przetwarzaniu dane tylko dla uzasadnionych celów, lub w ogóle.
 •          Masz prawo do sprzeciwienia się automatycznie zindywidualizowanym decyzjom jeśli dowiedziałeś się lub myślisz, że jest to niezgodne z Twoimi prawami.
 •         Masz prawo do przenoszenia danych, jeśli chcesz przenieść je do innego operatora, umożliwimy to dostarczając je w odpowiednim formacie, jeśli nie zaistnieją ku temu inne techniczne przeszkody. 

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, ID: 36 064 220, tel. No .: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

 9. GDZIE MOŻESZ DOCIEKAĆ SWOICH PRAW?

Możesz dochodzić swoich praw dzwoniąc na +421 911 70 556  lub pisząc na Štúrova 20, 977 01 Brezno lub na nasz adres mailowy doublered@doublered.eu.

Odpowiemy bezpłatnie w ciągu 30 dni. W skomplikowanych przypadkach lub dużej liczby próśb,  jesteśmy zobowiązani przedłużyć ten okres do dodatkowych 60 dni. Jeśli miałoby się tak stać, poinformujemy Cię o przyczynach.

Jednakże, jeśli Twoja prośba jest bezpodstawna lub powtarzająca się, jesteśmy zmuszeni nałożyć odpowiednią grzywnę administracyjną aby pokryć koszty związane ze świadczonymi  usługami.